Takomlegging

Takomlegging bør bli utført med kompetanse

Taket er en av de viktigste vedlikeholdsområdene for en bygning. Takomlegging krever høy kompetanse og lang erfaring for å oppnå et optimalt resultat.

Vi kan tilby takomlegging til:

- Eneboliger

- Borettslag

- Næringsbygg

Ingen begrensninger på takomlegging

Vi har ingen begrensninger når det kommer til takomlegging. Vi kan alle typer takmaterialer. Dersom du vet hva slags type tak du ønsker, kan vi påta oss ansvaret med takomlegging for deg slik at du får takomlegging av profesjonelt håndlag.

Høye krav for ansatte med kompetanse på takomlegging

Vi i Eiker Blikk AS har alltid stilt enorme krav til våre ansatte innenfor takomlegging. På den måten kan vi også garantere at du vil bli fornøyd med resultatet på vår takomlegging, men du skal også føle at dine ønsker blir tatt hensyn til. Alle våre ansatte må ogsi innfra krav om å kommunisere tydelig og godt med alle våre kunder innenfor takomlegging.

Ta kontakt på telefon: 920 53 932 eller send oss en E-post til: post@eikerblikk.no dersom du har behov for takomlegging til din bolig eller næringsbygg.