Asbestsanering og asbestfjerning

Asbestsanering og asbestfjerning er byggetjenester Eiker Blikk AS tilbyr våre kunder. Tjenestene asbestsanering og asbestfjerning inkluderer kartlegging, sanering og fjerning av asbest. Asbest utgjør i dag fortsatt et problem i eldre bygninger. Asbest er i dag forbudt som bygningsmateriale.

Grunnen er at asbest er svært kreftfremkallende. Derfor er det viktig å kartlegge materialbruken i et bygg før en begynner med fjerning og sanering av asbest. Frem til 1980 var det vanlig å bruke asbest både som bygningsmateriale og til isolasjon. Skal bygninger av eldre dato pusses opp eller rehabiliteres er det nødvendig å fjerne all asbest.

Kontakt Eiker Blikk AS for mer informasjon om asbestsanering og asbestfjerning.

Strenge regler for asbestfjerning og asbestsanering

Fra myndighetene stilles det svært strenge krav til asbestfjerning og asbestsanering. Det stilles også strenge krav til de som skal jobbe med å fjerne asbesten og strenge regler til bruk av verneutstyr. Derfor er det avgjørende å velge en aktør innen fjerning og sanering av asbest som har den nødvendige kompetansen.

Eiker Blikk AS følger alltid reglene for fjerning og sanering av asbest. Dette garanterer god kvalitet på arbeidet vi utfører. Vi utfører asbestsanering for stat, kommuner, entreprenør og gårdeiere.

Kontakt Eiker Blikk AS for mer informasjon om asbestsanering og asbestfjerning.