Eiker Blikk AS - alt fra mindre beslagsarbeid og ventilasjon til omfattende takomlegginger

Vi tekker alle typer tak, med alle typer tekking! Våre kundemasse er borettslag, private med eneboliger og næringsbygg. Vi er sertifisert for arbeid med asbest.

Dette er noe av det vi tilbyr våre kunder:

  • Alt av blikkenslagerarbeid
  • Ventilasjon
  • Fullstendig rehabilitering av taket
  • Tekking av nybygg
  • Asbestfjerning
  • Salg og montering av taksikring
  • Årlig tilsyn av taket, inkludert reparasjoner etter avtale